NOT FOR PROFIT

Pengarna eller livet?

Det vanligaste syftet med ett företag är att dela ut pengar till aktieägare.  Det blir dock allt vanligare att företag har som syfte att verka för ett välmående samhälle och ett gott liv för medborgarna. De använder sina vinster till att tjäna detta syfte.  Affärsmodellen kallas Not For profit (NFP). 

NFP-företagen redovisar såklart redovisa öppet och trovärdigt uppnådda samhällseffekter och sociala resultat i sociala bokslut. 

Gemenskapsföretag GODA AFFÄRER SOCIALA BOKSLUT IMPACT INDEX