STÄNG

Fazers nedläggning av Lövånger bröd upprör! Man ska tänka efter före man säljer.

Stöd de anställda och kampen mot Fazers nedläggning av bageriet i Hökmark! Rädda landsbygden är argumenten. En lönsam produktion försvinner från Lövångerbygden!

I tider av samtal om vinsternas och vinstutdelningens konsekvenser är detta intressant.

Grundfrågan är, i vilket syfte driver Fazer bageriet?

Jag tror inte det finns i Fazers affärsidé att rädda landsbygden, knappast heller att rädda jobben för då skulle man inte lägga ned en lönsam verksamhet.

Det är vinsten som är målet, punkt och slut. Så ska det vara i alla företag hävdar det flesta. Inte nödvändigtvis, tycker jag.

Vi vet att alla företag gör samhällsnytta men också att det bara är en positiv sidoeffekt, inget primärt syfte.

Man kan naturligtvis hoppas att alla företag har ett bredare intressentperspektiv än att endast tillgodose ägarens behov av vinst. Men det är en bit kvar dit.

Lokala ägare med fler perspektiv än vinst behövs, för att rädda landsbygden, glesbygden och jobben.

Jag har testat sådant företagande ända sedan 1998. Inspiration till det fick jag från Skottland. Där har det funnits länge och kallas Community business. Jag har nu sett att det fungerar också i Sverige.

Community business startas med samhällsnyttan som avsikt och vinsten som ett medel att uppnå samhällsnyttan.

Alla vinster återinvesteras för att tjäna detta syfte. För att detta ska bli känt, accepterat och spritt krävs ett nytt sätt att se på företagande.

Inslag av detta tänk skulle kunna rädda tunnbrödet kvar där det hör hemma.

Samma problematik med vinstutdelningen finns med välfärdsföretagen. Jag är inte emot vinstutdelande företag i vården men jag ifrågasätter att vi i det sammanhanget inte kan sakligt se på vinstutdelningens betydelse och konsekvenser. Vi kan lära oss av Lövånger.

Komplikationsfritt är det nämligen inte när den ekonomiska vinsten styr vårt agerande. Särskilt besvärande blir det när vinsten som delas ut kommer från gemensamt insamlade skattemedel.

Att hitta en positiv lösning på detta kräver öppenhet och ärlig dialog. Community business löser dilemmat helt.

Håkan Björk

Kommentarer är stängda